Skimmelanalyse via mikroskopi

Analyse af lufttest for skjult for skimmelsvampVed mikroskopi undersøger en erfaren bioanalytiker mængde og arter af skimmelsvamp.

Mikroskopi er en undersøgelse, der foregår ved hjælp af mikroskop. Metoden er velegnet til optælling af og identifikation af forskellige mikroorganismer.

Mikroorganismer er, som det kan udledes af navnet, så små, at de kun rigtigt kan ses med et mikroskop. Skimmelsvamp er også mikroorganismer, der dog oftest samler sig i kolonier, der er store nok til at kunne se med det blotte øje.

For at kunne artsbestemme skimmelsvampene, er det dog vigtigt, at enkeltorganismerne studeres på nærmeste hold. Derfor anvendes mikroskopi til såvel optælling som artsbestemmelse på laboratoriet.

Sådan foregår analysen

Når testpladerne (såkaldte sedimentationsplader) modtages på laboratoriet opbevares de først en periode ved stuetemperatur, hvor eventuelle skimmelkolonier får lov at vokse frem. Perioden varierer ud fra transporttiden til laboratoriet og årstiden (kølige temperaturer får væksten på testpladerne til at tage længere tid).

Når en testplade er klar til at blive analyseret, sørger en erfaren bioanalytiker for at tælle antallet af kolonier på pladen samt hvilke arter af skimmelsvamp, der er tale om. Optælling og artbestemmelse foregår via mikroskopi.

Bioanalytikeren udarbejder herefter en rapport med resultatet af den mikroskopiske analyse. Af rapporten fremgår arter og mængde af de enkelte arter af skimmelsvamp fundet på pladen samt analysedsato. Er teststed og testdato oplyst, vil det også fremgå af rapporten.

Inkluderet i rapporten er desuden et lille minileksikon. Her er uddybende information om de svampeforekomster, der er fundet på testpladen, samt andre hyppigt forekommende arter af skimmelsvamp.

Som standard udarbejdes rapporterne på dansk, men kan også laves på andre sprog. Pt. leveres således rapporter på både dansk og svensk til vores kunder. Har du andre behov, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.

Om lufttesten

Med lufttesten undersøges luftens indhold for spiringsdygtige skimmelsvampe. Selve testen består af en petriskål (eller sedimentationsplade) med dyrkningsmedie i bunden og låg.

Under testen af et lokale, fjernes låget fra pladen en time. I denne periode kan skimmelsporer i luften dale ned på dyrkningsmediet. Efter en time sættes låget atter på testen, der så sendes til laboratoriet for analyse.