Analyse af Mycometer-skimmeltest

Analyse af Mycometer-test for skjult og synlig skimmelsvampAGX Lab er certificeret til analyse af Mycometer-test. Vi kan analysere såvel prøvetagninger fra materialeoverflader (Mycometer-Surface) som prøvetagninger af luft (Mycometer-Air).

Mycometer-test findes i udgaver til prøvetagning på henholdsvis materialeoverflader (Mycometer-Surface) og i luft (Mycometer-Air). Vores Mycometer-teknikere er certificeret til at analysere begge typer test.

Teknologien til analyse af Mycometer-test er baseret på identifikation af enzymaktiviteter, der er karakteristiske for specifikke taksonoimiske grupper af organismer. testen er således baseret på måling af enzymaktiviteten ß-N-acetylhexosaminidase (NAHA).

Det er nemlig dokumenteret, at netop denne ezymaktivitet korrelerer direkte med biomassen af skimmelsvamp og med mængden af ergosterol. Ergosterol er en kendt indikator for tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Alle arter af skimmelsvampe således dette enzym i store mængder.

Efter analyse udarbejder laboratorieteknikeren en rapport med resultatet.  Af rapporten fremgår mængden af skimmelsvamp fundet i den enkelte prøve, opgivet som et Mycometer-tal (angives som CFU/m3 ved lufttest).

Af rapporten fremgår det desuden, hvordan de enkelte analyseresultater, Mycometer-tallene, skal tolkes. Hvis det er blevet oplyst, vil prøvested og -dato også fremgå af rapporten.

Rapporterne, der leveres i PDF-format, udarbejdes som standard på dansk, men vil også kunne laves på andre sprog, hvis der er behov for det. Pt. leverer vi f.eks. også Mycometer-Surface analyserapporter på svensk til vores kunder. Har du andre behov, kan du kontakte os foren uforpligtende snak om muligheder og priser.

Om Mycometer-testene

Mycometer-test, der er danskudviklede, må i dag betragtes som de facto standard ved prøvetagning for skimmelsvamp. Ikke mindst som kvalitetskontrol i forbindelse med skimmelsaneringer.

Mycometer-Surface: Med testen kan man be- eller afkræfte om der er skimmelsvampevækst på en materialeoverflade. Testen består af en vatpind i et opbevaringsrør, et testpapir og en beholder med steril væske.

Når en materialeoverflade skal testes, placeres testpapiret på overfladen, hvorpå det udskårne areal i testpapiret gnubbes grundigt med vatpinden. Herefter kan vatpinden sættes tilbage i opbevaringsrøret og er klar til analyse.

Den sterile væske indeholder stoffet biostat, der forhindrer vækst i prøven under opbevaring. Væsken bør derfor tilsættes i opbevaringsrøret, hvis ikke prøven kan opbevares på køl indtil analyse. Ved tilsætning af den sterile væske kan prøven opbevares i op til en uge. Prøven bør dog altid analyseres hurtigst muligt efter prøvetagning.

Mycometer-Air: Med testen, der består af et lille filter i en lille beholder, kan der foretages en kvantificering af skimmelsvamp i luft. Ved prøvetagning kræves en kraftig pumpe, der kan suge luft gennem filtret, der så opsamler eventuelle skimmelpartikler i luften.

Selve prøvetagningen kan være enten “passiv” eller “aggressiv”. Forskellen er, at ved den aggressive prøvetagning blæses en luftstrøm hen over alle overflader i rummet. Dermed bliver luftmålingerne uafhængige af det aktivitetsniveau, der har været i lokalet inden prøvetagningen.